Olope-projects / Mats Olofgörs och Hans Peterson är två konstnärer som arbetar med det offentliga rummet.

Olope-projects målsättning är att integrera den konstnärliga insatsen i en helhet. Olope arbetar därför ofta med gestaltningar där en dialog mellan arkitekter och beställare sker utifrån platsens eller rummets förutsättningar.

Mats Olofgörs och Hans Peterson har olika individuella konstnärliga uttryck som ger en bred spännvidd av möjligheter att gestalta olika platser och rum. Med våra respektive erfarenheter kan ljuset eller den skulpturala formen sättas i ett sammanhang som ger platsen ett konstnärligt innehåll.

Den konstnärliga idén är att arbeta i en öppen gestaltningsdialog, detta skapar förutsättningar för att finna nya uttryck - ofta i nya sammanhang.